Προμήθεια μπαταριών για τα Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια μπαταριών για τα Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 220/2017
ΑΔΑ ΩΖ8ΦΟΡ1Π-ΑΙΨ
ΑΔΑΜ 17PROC002085875
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-10-2017 - Ωρα 15:00μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear