Προμήθεια μπαταριών για τα Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια μπαταριών για τα Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-03-2019
Αριθμός Διακήρυξης 47/2019
ΑΔΑ 6ΡΥ7ΟΡ1Π-ΔΨΝ
ΑΔΑΜ 19PROC004664322
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-04-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear