ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ,CITROEN JUMBER,FIAT DUCATO ΜΕRCEDES 313 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ,CITROEN JUMBER,FIAT DUCATO ΜΕRCEDES 313

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή MΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 75AΗ 12V DC
MΠΑΤΑΡΙΕΣ 100AH 12VDC
Αριθμός Εντολής 35/09-03-2018
ΑΔΑ Ψ7Β4ΟΡ1Π-ΒΧΧ
ΑΔΑΜ 18PROC002955348
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-04-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear