ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ,CITROEN JUMBER,FIAT DUCATO ΜΕRCEDES 313 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ,CITROEN JUMBER,FIAT DUCATO ΜΕRCEDES 313

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή MΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 75AΗ 12V DC
Αριθμός Εντολής 59/22-04-2019
ΑΔΑ 6ΩΙΙΟΡ1Π-ΙΓ1
ΑΔΑΜ 19PROC005070601
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-06-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear