ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ/MONITOR HD-1 LIFEGAIN – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ/MONITOR HD-1 LIFEGAIN

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ/MONITOR HD-1 LIFEGAIN
Αριθμός Εντολής 164/11-10-2017
ΑΔΑ 6ΤΚΟΟΡ1Π-ΑΟ8
ΑΔΑΜ 17REQ002074744
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear