ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ / MONITOR ΤΥΠΟΥ ZOLL M-SERIES ΚΑΙ LIFEGAIN HD-1 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ / MONITOR ΤΥΠΟΥ ZOLL M-SERIES ΚΑΙ LIFEGAIN HD-1

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ / MONITOR ΤΥΠΟΥ ZOLL M-SERIES ΚΑΙ LIFEGAIN HD-1
Αριθμός Εντολής 100/18-09-2018
ΑΔΑ 7ΣΘ9ΟΡ1Π-ΞΣΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear