ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ BOSCAROL – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ BOSCAROL

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ BOSCAROL OB 1000 Battery lead acid 12V, 3,4Ah (SPS 2012) 36τεμ.
Αριθμός Εντολής 51/22-03-2021
ΑΔΑ ΨΥ7ΦΟΡ1Π-90Χ
ΑΔΑΜ 21PROC008474806
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear