ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ DEVILBISS – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ DEVILBISS

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΥΠΟΥ
DEVILBISS
Αριθμός Εντολής 102/18-09-2018
ΑΔΑ 6Μ0ΒΟΡ1Π-60Υ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear