ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ BOSCAROL OB 2012 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ BOSCAROL OB 2012

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ BOSCAROL OB
2012
Αριθμός Εντολής 101/18-09-2018
ΑΔΑ Ω864ΟΡ1Π-Κ6Φ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear