ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΩ ΚΑΜΠΙΝΑ ΙΑΠΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜERCEDES 313- ΕΚΑΒ 4ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΩ ΚΑΜΠΙΝΑ ΙΑΠΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜERCEDES 313- ΕΚΑΒ 4ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΙΣΩ ΚΑΜΠΙΝΑ ΙΑΠΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΜERCEDES 313- ΕΚΑΒ 4ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 100 Ah 12V DC
ΤΕΜΑΧΙΑ 20
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΘΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΕΞΙΑ
Αριθμός Εντολής 127/11-06-2020
ΑΔΑ ΩΝΖ9ΟΡ1Π-8ΛΜ
ΑΔΑΜ 20REQ007053707
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-08-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear