ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΠΑΤΑΡΙΑ 100 ΑΗ 2
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 72 ΑΗ 3
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 80 ΑΗ 3
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 61 ΑΗ 2
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 55 ΑΗ 2
Αριθμός Εντολής 411/14-08-2017
ΑΔΑ Ψ7Γ3ΟΡ1Π-ΜΔΔ
ΑΔΑΜ 17PROC001966604
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear