ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 100AH 10τεμ.
2 ΜΠΑΤΑΡΙΑ AGM 95 AH 5τεμ.
3 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 75AH 8τεμ.
4 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 60 AH 8τεμ.
5 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 50 AH 2τεμ.
Αριθμός Εντολής 63/11-05-2022
ΑΔΑ 9ΠΙΧΟΡ1Π-Υ25
ΑΔΑΜ 22PROC010606316
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-06-2022 - Ωρα 13:30
Αρχείο PDF pdf
Bear