ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ MERCEDES 313 (AGM 95AH) 5τεμ.
2) ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ VOLKSWAGEN T5 (55 AH) 6τεμ.
Αριθμός Εντολής 79/03-04-2020
ΑΔΑ ΩΗ8ΒΟΡ1Π-Α64
ΑΔΑΜ 20PROC007565588
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear