ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AGM 95 AH 4τεμ.
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 75 AH 6τεμ.
Αριθμός Εντολής 60/09-03-2020
ΑΔΑ 6ΟΙΞΟΡ1Π-ΕΣΘ
ΑΔΑΜ 20PROC006530214
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear