ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΠΑΤΑΡΙΑ 100ΑΗ 6τεμ.
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 74ΑΗ 5τεμ.
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 55ΑΗ 4τεμ.
Αριθμός Εντολής 166/08-08-2019
ΑΔΑ 6ΟΒ1ΟΡ1Π-1ΔΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-09-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear