ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AGM 95 ΑΗ 6τεμ.
Αριθμός Εντολής 50/23-01-2019
ΑΔΑ ΩΟΤ0ΟΡ1Π-ΖΘ6
ΑΔΑΜ 19PROC004676581
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear