ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΣΕΝΟΦΟΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΣΕΝΟΦΟΡΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΠΑΤΑΡΙΑ 100 ΑΗ 2τεμ.
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 74 ΑΗ 4τεμ.
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 55 ΑΗ 2τεμ.
ΜΠΑΤΑΡΙΑ AGM 95 ΑΗ 1τεμ.
Αριθμός Εντολής 230/03-10-2018
ΑΔΑ Ψ963ΟΡ1Π-4Υ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear