Προμήθεια μπαταριών απινιδωτή AED ZOLL για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και των Τομέων αυτού – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια μπαταριών απινιδωτή AED ZOLL για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και των Τομέων αυτού

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ AED ZOLL ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 38/2018
ΑΔΑ 65ΞΖΟΡ1Π-ΟΣΞ
ΑΔΑΜ 18PROC003101349
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-06-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear