Προμήθεια μπαταριών αναρρόφησης Boscarol για Ασθενοφόρα Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια μπαταριών αναρρόφησης Boscarol για Ασθενοφόρα Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ BOSCAROL ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ OB 2012 KAI OB 1000
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-08-2018
Αριθμός Διακήρυξης 179/2018
ΑΔΑ ΩΑΒΛΟΡ1Π-ΑΝΩ
ΑΔΑΜ 18PROC003567345
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-08-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear