ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ MOΛΥΒΔΟΥ 12V 3,4AH ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΕΜ 60
MΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ANAΡΡΟΦΗΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 12V 5H ΤΕΜ 20
Αριθμός Εντολής 7/04-02-2022
ΑΔΑ Ψ7Ζ5ΟΡ1Π-4Α8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-03-2022 - Ωρα 14:00
Αρχείο PDF pdf
Bear