ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1) ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LR03 300τεμ.
2) ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LR06 600τεμ.
Αριθμός Εντολής 6/31-01-2023
ΑΔΑ ΨΗΗΩΟΡ1Π-2ΛΕ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-02-2023 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear