ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. ΜΠΑΤΑΡΙΑ LR06-AA 1,5V τεμ. 600
2. ΜΠΑΤΑΡΙΑ LR03-AAA 1,5V τεμ.250
3. ΜΠΑΤΑΡΙΑ LR14 1,5V τεμ.20
4. ΜΠΑΤΑΡΙΑ LR20 1,5V τεμ.20
5. ΜΠΑΤΑΡΙΑ LR61 9V τεμ.10
6. ΜΠΑΤΑΡΙΑ C2032 τεμ.20
7. ΜΠΑΤΑΡΙΑ 3V CR123A τεμ. 300
Αριθμός Εντολής 27/20-02-2020
ΑΔΑ 94Ξ7ΟΡ1Π-ΓΟ6
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear