ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ CR2032
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ALKALINE AAA(LR03)
LITHIUM BATTERY 3V CR123A
Αριθμός Εντολής 26/06-02-2018
ΑΔΑ ΩΙ17ΙΟΡ1Π-Ω4Μ
ΑΔΑΜ 18PROC002781949
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-03-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear