ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4630/2017
ΑΔΑ 7ΗΖ2ΟΡ1Π-ΖΝΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-10-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear