ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1944/2017
ΑΔΑ Ω6ΥΟΟΡ1Π-ΖΥ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-05-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear