ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 12331/2018
ΑΔΑ ΩΝΞ5ΟΡ1Π-Σ95
ΑΔΑΜ 18PROC003706094
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-10-2018 - Ωρα 10PM
Αρχείο PDF pdf
Bear