ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια Μπαταρίας
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-02-2018
Αριθμός Διακήρυξης 01ΗΛ/2018
ΑΔΑ ΨΖ1ΥΟΡ1Π-ΘΜ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-02-2018 - Ωρα 10:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear