ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ-4180 CITROEN JUMPER ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΗΜΝΟΥ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ-4180 CITROEN JUMPER ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΗΜΝΟΥ.

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ-4180 CITROEN JUMPER ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΗΜΝΟΥ.
Αριθμός Εντολής 61/03-04-2020
ΑΔΑ Ψ0ΝΕΟΡ1Π-ΔΔΠ
ΑΔΑΜ 20PROC006528229
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear