Προμήθεια μπαταρίας για το ΚΗΙ 9983 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Λήμνου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια μπαταρίας για το ΚΗΙ 9983 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Λήμνου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ( ΜΠΑΤΑΡΙΑ ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ – 9983 ( VW TRANSPORTER ) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΛΗΜΝΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 275/2018
ΑΔΑ 6ΗΨ3ΟΡ1Π-2ΕΘ
ΑΔΑΜ 18PROC003997668
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-11-2018 - Ωρα 14:30μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear