ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (LAPTOP) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (LAPTOP)

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (LAPTOP)
ASUS PRO 59L SERIES A32-X51 - 1 ΤΕΜΑΧΙΟ.
Αριθμός Εντολής 95/06-08-2018
ΑΔΑ ΩΒΛ8ΟΡ1Π-1ΚΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-08-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear