ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (LAPTOP) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (LAPTOP)

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (LAPTOP) ASUS
PRO 59L SERIES A32-X51
Αριθμός Εντολής 95/06-08-2018
ΑΔΑ Ω0ΘΤΟΡ1Π-5ΝΧ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear