ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΗ- 3930 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΑΜΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΗ- 3930 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΑΜΟΥ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΗ- 3930 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΑΜΟΥ
Αριθμός Εντολής 230/21-08-2020
ΑΔΑ ΩΘΠΙΟΡ1Π-Α5Ι
ΑΔΑΜ 20PROC007282349
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear