ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΡΑΣ ΦΑΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΡΑΣ ΦΑΡΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΡΑΣ ΦΑΡΟΥ Premier Hazard Optimax Model 09 48Β-12-ΗGSTI ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΠΑΡΑ ΓΙΑ MERCEDES SPRIDER 313 CDI
Αριθμός Εντολής 110/04-07-2017
ΑΔΑ 9ΦΞ4ΟΡ1Π-Γ6Υ
ΑΔΑΜ 17PROC001767286
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-08-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear