ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΛΑΚΙ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 6480 ΑΣΘ/ΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΚΗΙ 3829 ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΛΑΚΙ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 6480 ΑΣΘ/ΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΚΗΙ 3829 ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΛΑΚΙ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 6480 ΑΣΘ/ΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΚΗΙ 3829 ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ
Αριθμός Εντολής 90Τ/02-05-2017
ΑΔΑ ΩΟ7ΘΟΡ1Π-ΗΣΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-05-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear