Προμήθεια μίζας και αλλαγή μίζας – έλεγχος φώτων για ασθενοφόρο τομέα Βόλου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια μίζας και αλλαγή μίζας – έλεγχος φώτων για ασθενοφόρο τομέα Βόλου

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια μίζας και αλλαγή μίζας - έλεγχος φώτων για ασθενοφόρο τομέα Βόλου
πιθανής δαπάνης 199,60 € με φπα 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3676/2017
ΑΔΑ Ψ4ΨΘΟΡ1Π-Η6Χ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-06-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear