ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ ΒΑΣΗΣ KENWOOD – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ ΒΑΣΗΣ KENWOOD

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΓΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΒΑΣΗΣ KENWOOD Κωδ: KMC 25
Αριθμός Εντολής 10/12-01-2018
ΑΔΑ ΩΥΑ7ΟΡ1Π-ΗΥ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-02-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear