ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ ΒΑΣΗΣ ICOM – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ ΒΑΣΗΣ ICOM

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΓΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ ΒΑΣΗΣ ICOM Κωδ: HM 25
Αριθμός Εντολής 11/12-01-2018
ΑΔΑ ΨΠ23ΟΡ1Π-8ΤΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-02-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear