ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΗΜ 152 ΓΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ ICOM ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΗΜ 152 ΓΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ ICOM ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΧΕΙΡΟΣ ΗΜ 152 ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ICOM ΤΕΜΑΧΙΑ 20
Αριθμός Εντολής 150/27-09-2021
ΑΔΑ 673ΖΟΡ1Π-Η6Ε
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-10-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear