ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ (STORS) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ (STORS)

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ (STORS) ΠΛΑΤΟΥΣ 16MM ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ, 66 M2.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΟ 6211.
Αριθμός Εντολής 74/21-06-2018
ΑΔΑ 66ΕΣΟΡ1Π-ΘΔΩ
ΑΔΑΜ 18REQ003297138
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-07-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear