ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΣ/ΣΤΩΝ ΤΗΛ/ΚΩΝ ΣΥΣ/ΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΣ/ΣΤΩΝ ΤΗΛ/ΚΩΝ ΣΥΣ/ΩΝ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή METAΣΧΗΜΑΤΗΣΤΕΣ TΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΌ 220VAC ΣΕ 9V DC 300mA
Αριθμός Εντολής 15/30-01-2018
ΑΔΑ 6ΝΚΝΟΡ1Π-Δ98
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-02-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear