ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΒΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΒΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΒΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 33/17/2017
ΑΔΑ ΩΓΛΖΟΡ1Π-ΖΞΤ
ΑΔΑΜ 17PROC001777837
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-08-2017 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear