ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-05-2020
Αριθμός Διακήρυξης 80/2020
ΑΔΑ Ω64ΣΟΡ1Π-ΑΩΞ
ΑΔΑΜ 20PROC006760913
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-05-2020 - Ωρα 11.00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear