ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 52/18/2018
ΑΔΑ ΩΟΔΨΟΡ1Π-0Φ0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-12-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear