ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-09-2019
Αριθμός Διακήρυξης 43/19/2019
ΑΔΑ ΩΨΓΠΟΡ1Π-ΦΒΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-09-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear