ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Αριθμός Εντολής 143/21/14-12-2021
ΑΔΑ ΨΥΔΨΟΡ1Π-ΙΨΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-12-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear