ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΕ ΑΕ 317 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΕ ΑΕ 317

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΚΡΑΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΤΕΜ 2
2. ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΑΝΑΒΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΤΕΜ. 2
3. ΜΠΟΤΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΒΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΤΕΜ. 2
4. ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΑΒΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΤΕΜ. 2
5. ΓΙΑΝΤΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΑΝΑΒΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΤΕΜ. 2
6. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΝΑΒΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΤΕΜ. 2
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-09-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 154/2020
ΑΔΑ 6ΓΞ1ΟΡ1Π-ΞΤΦ
ΑΔΑΜ 20PROC007396613 2020-09-30
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-10-2020 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear