ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ Small ΤΕΜ 5.000
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ Medium ΤΕΜ 25.000
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ Large ΤΕΜ 150.000
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ Extra Large ΤΕΜ 50.000
Αριθμός Εντολής 172/21-10-2021
ΑΔΑ ΨΦΘΗΟΡ1Π-ΞΓΕ
ΑΔΑΜ 21REQ009485182
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-11-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear