ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ Π.Ν.Π.
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-12-2020
Αριθμός Διακήρυξης 144/2020
ΑΔΑ ΨΚ2ΤΟΡ1Π-2ΔΣ
ΑΔΑΜ 20PROC007865113
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-12-2020 - Ωρα 11.00π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear