ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΗΣ ΤΥΠΟΥ TYVEK
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-11-2020
Αριθμός Διακήρυξης 141/2020
ΑΔΑ 97ΤΛΟΡ1Π-ΡΨΑ
ΑΔΑΜ PROC007730693
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-12-2020 - Ωρα 11.00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear