ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ Π.Ν.Π.
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-11-2020
Αριθμός Διακήρυξης 133/2020
ΑΔΑ 9ΥΓΜΟΡ1Π-3Τ3
ΑΔΑΜ 20PROC007690967
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-11-2020 - Ωρα 11.00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear